AAB College | International Summer Academy

Intercultural communication and linguistic map of Kosovo

Course description for the topic on:
Intercultural communication and linguistic map of Kosovo – languages, dialects and varieties spoken in Kosovo and their social and geographic aspects

– Date: 13th -24th August 2018

– Venue: AAB College Campus in Pristina

Coordinator for the Faculty of Political Science, AAB College:

Doruntina Alshiqi | [email protected]

Overview of the module

This Summer School focuses on a variety of topics that address issues such as: international law, Kosovo’s integration processes in the European Union, rule of law, minority rights, political culture, political participation and civil society. The aim of this summer school is to provide students with knowledge on Kosovo’s political system and society. The variety of topics gives each student the opportunity to find interest in AAB Summer Academy.
In addition to the lectures are included activities, debates and exchanges of experiences on the topics of AAB Summer Academy.


Literature to be consulted (initially)

Intructor: Bashkim Rrahmani

 • Weller Marc, Shtetësia e Kontestuar – Administrimi ndërkombëtar i luftës së Kosovës për pavarësi, Koha Prishtinë 2011
 • Schmitt Oliver Jens, Kosova histori e shkurtër e një treve qendrore Ballkanike, Koha Prishtinë 2012
 • Puto Arben, E Drejta Ndërkombëtare Publike, Universiteti Marin Barleti Press,Botimi i dymbëdhjetë (pa vit botimi).
 • Petritsch Wolfgang &Pichler Robert, Rruga e gjatë në luftë-Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare 1989-1999, Koha, Prishtinë, 2002.
 • Mingst Karen A., Bazat e marrëdhënieve ndërkombëtare, AIIS 2008
 • Milo Paskal, Nga Rambuje në pavarësi, Toena Tiranë 2009
 • Mesiç Stipe, Si u shkatërrua Jugosllavia, Prishtinë 2011
 • Meier Victor, Fundi Jugosllavisë, goditja në Kosovë, Lubjanë, 2007
 • Malcolm Noel, Kosova një histori e shkurtër, Koha 2001
 • Kushner Bernard, Luftëtarët e paqes, Mësonjëtorja, 2004
 • Judah Tim, Kosovo, war and Revenge, New Haven and London: Yale University Press, 2000
 • Gruda Zejnullah, Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, Botimi i Pestë, Prishtinë 2010
 • Gruda Zejnullah, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Botim i plotësuar dhe i përmirësuar), 2007 Furkam ISM – Shkup
 • Glenny Misha, The Fall of Yougosllavia, London, 1996
 • Dufour Pierre, Kosova – Paqja e shpërfillur, Rozafa, Prishtinë 2010
 • Brownlie Ian, Principles of Public International Law, Sixth edition, Oxford University Press, 2003
 • Albright Madeleine, Zonja Sekretare Autobiografi, Dudaj, Tiranë 2004.
 • Ahtisaari Marti, Detyra në Beograd, Trend, Prishtinë 2008
 • Dario Malnar, SHBA dhe Kosova, Koha, Prishtinë, 2013
 • Malcolm N.Shaw, International Law, fifth edition, Cambridge University Press,Cambridge, 2003
 • UN Resolution 1244
 • Kosovo Constitution 2008
 • UNMIK Regulations

Instructor: Matilda Pajo

 • Almond, Gabriel & Verba, Sydney. The civic culture, (Princeton: Princeton University Press, 1963)
 • Bakke, Elisabeth. “Central and east-european system since 1989”, botuar në “Central and Southeast European Politics, edituar nga Sabrina Ramet (Neë York: Cambridge University Press, 2010)
 • Björkman L. B., Political Culture under intitutional pressure, (New York: Palgrave MacMillan, 2007)
 • Rengger, J.N, “Toward a culture of democracy? Democratic theory and democratisation in eastern and central Europe”, në Building democracy? The international dimension of democratisation in Eastern Europe, redaktuar nga Geoffrey Pridham, Eric Herring, dhe George Sanford, (Londër: Leicester University Press, 1997)
 • Roberts, Andrew. The quality of democracy in eastern europe, (New York: Cambrige University Press, 2010)

Share your experience and story about AAB Summer Academy

AAB College is the biggest non-public institution not only in Kosovo but in the region as well, ranked as the first non-public university in Kosovo, from international ranking systems.
It applies an innovative approach towards teaching, learning and research and engages actively students in all its processes and activities.. read more

Rr. "Elez Berisha", nr. 56
Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë,

+383 38 600 005
+377 45 284 797